Hızlı Menü

Anket


2016 Yılında Odamızdan hangi konuda eğitim almak istersiniz? (Mevcut seçeneklerden farklı bir konu için talebinizi antakyatso@tobb.org.tr adresine iletebilirsiniz.)

Girişimcilik
Satış Ve Pazarlama
Dış Ticaret
Proje Hazırlama Ve Yönetme
Devlet Destekleri
E-Ticaret
Pazar Araştırması
Kurumsallaştırma
Markalaşma
     
 

 

 

 

 

 Başkan : Hikmet ÇİNÇİN

 • img

  Başkan'ın Mesajı

  Antakya Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana ilimizin öncü kuruluşlarından biri olmuş ve ilimizin [Devamı]

SURİYELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ESASLARI BELLİ OLDU

Sayın Üyemiz,

15 Ocak 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan “2016/8375   Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile tüm yabancı işçilerin yanı sıra Suriyeli işçilerin çalıştırılması için yasal düzenlemeler yapılmış oldu.

Buna göre;

 • Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.
 • Geçici koruma sağlanan yabancıların Çalışma izni başvuruları, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra, yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır.
 • Çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez.
 • Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.
 •   İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.
 • Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.
 •  Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Bakanlığa başvuruda bulunulabilir. Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası farklı uygulanabilir.

Çeşitli hükümler;

 • Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvurulan, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.
 • Bakanlığa çalışma izin başvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin almaları gerekir. Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.
 • Geçici koruma sağlanan yabancıların ve işverenlerin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
 • Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda, 4817 sayılı Kanun hükümleri ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruması sonlandırılan veya iptal edilen yabancıların almış olduğu çalışma izinleri iptal edilir.

Resmi Gazetede yayınlanan mevzuatın ayrıntısına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115-23.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.