ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ATSO “Kreatif Şehirler” Yönetim Komitesinde

ATSO “Kreatif Şehirler” Yönetim Komitesinde

02/04/2012 - ATSO “Kreatif Şehirler” Yönetim Komitesinde

Odamız UNESCO’nun “Kreatif” Şehirler Adayı olan Antakya şehrimizin bu adaylık süreci içinde ve sürecin devamlılığında yürütme komitesine seçilmiş bulunmaktadır.

Nedir Kreatif şehir? Unesco 2004 yılın da küresel çeşitlilik için küresel ittifak ana felsefesi ile yola    çıkarak yedi başlık altında yaratıcı şehirler oluşumunu sağlamıştır. Bu oluşumun ana felsefesi elimizde bulunan kültür değerlerinin zamanla kaybolmasını önlemek bu değerlere dikkatleri çekmek bu gibi değerleri diğer dünya şehirleri ile paylaşmak, etkilemek, etkileşimlemek daha doğru bir deyimle yerel kültür değerlerinin dünya ile paylaşımını sağlamaktır.

Unesco bu yedi başlıktan birini Gastronomi  olarak belirtmiş ve mutfak ve mutfak kültürünü hızlı bir değişimin içinde olduğunu bu değerlerin hızla aşındığını ve bu değerlerin kaybolması durumunda yerine konulamayacağını saptamıştır. Unesco bu değerlerin korunması amacı ile 2005 yılından itibaren yaratıcı Gastronomik şehirleri yayınlamaya başlar. İlk şehir Kolombiyadan Popayan, 2010 yılında Çin’den Chengdu ve son olarak İsveç’ten Ostersund aradan iki yıl geçtikten sonra Unesco ya yapılan aday adayı başvurular sonun da  bu adaylardan Antakya Gastronomik yaratıcı şehirler ağına aday olarak gösterilmiştir. Böylece Dünya Gastronomi şehirler arasında dördüncü şehir olarak yerimizi almış bulunmaktayız.

Adaylık sürecinde yapılacak işler etkinlikler yine Unesco’nun öngördüğü sistem dahilinde bu işlerin yürütme işini bir komite tarafından yürütülmesi istenmiş ve bu komiteye Antakya Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odamız seçilmiştir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odamız şimdiye kadar yapmış olduğu Yöresel Mutfak Kursları ve buna benzer kursların yanında hayata geçirmeye çalıştığı Mutfak Müzesi ile Antakya şehrinin Unesco tarafından yaratıcı şehirler adayı olmasına büyük katkı sağlamıştır.

 

Antakya Ticaret ve Sanayi Odamızın şimdiye kadar başardığı birçok projeyi göz önüne aldığımızda Unesco tarafından verilen bu görevi de başarı ile tamamlayacağına inancım tamdır. Yeni görevinde odamıza başarılar dileyerek, önümüzdeki zamanlarda daha büyük projelere imza atacağına olan inancım tamdır.

                                                           Süheyl Budak   

                                                            ATSO Yönetim Kurulu Üyesi