• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.8523
    • Euro Alış : 6.5126
    • Dolar Satış : 5.8758
    • Euro Satış : 6.5387

1-      Üyeler, medya kuruluşları temsilcileri ve halkla diyalog halinde olarak Oda faaliyetleri hakkında günün koşullarına göre onlara bilgi sunmak.

2-      Odamızca kurumlara yapılan ziyaretlere ve tüm organizasyonlara iştirak etmek ve belgelemek.

3-      Eğitim Seminerleri Organizasyonu.

4-      Fuarların Takibi ve Organizasyonu.

5-      Oda Toplantı ve Etkinliklerinin Organizasyonu.

6-      Oda ile ilgili imaj çalışmalarını yapmak.

7-      Dışardan gelen konukları karşılamak ve ağırlamak.

8-      Gelen misafirlere verilmek üzere hediye paketi hazırlamak ve stok takibi yapmak.

9-      Birimler ile sürekli iletişim halinde olmak ve birimler arası bilgi akışını sağlamak.

10-   Oda duyuru kanallarının etkinliğini arttırmak.

11-   Temizlik ve Servis Görevlileri ile Güvenlik Görevlilerinin yaptığı işlerin kontrolünü ve takibini yapmak.

12-   Oda ile ilgili basında çıkan haberleri günlük olarak takip etmek ve arşivleyerek muhafaza etmek.

13-   ATSO Aylık Bültenini hazırlamak ve üyelere göndermek.

14-   Odanın yayınlarını muntazam bir şekilde muhafaza etmek, abone olunan dergi ve benzeri yayınları muhafaza etmek. 

15-   Odamızca kurumlara yapılan ziyaretlere ve tüm organizasyonlara iştirak etmek ve belgelemek.

16-   Oda Web Sayfası.

17-   Kurumlar arası yazışmalar yapmak.

18-   Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.

19-   Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 

 Görevli Personeller


Adı-Soyadı  Ünvanı  Mail Adresi  Dahili
Mehmet GÜNDOĞDU  Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü mgundogdu@antakyatso.org.tr  152
İbrahim ALTUNTAŞ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru ialtuntas@antakyatso.org.tr 127 
Ertuğrul BİLECİK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru

ebilecik@antakyatso.org.tr

164
 

Meslek Komiteleri

 

1-      Meslek Komitesi Toplantıları organize etmek 

2-      Meslek Komiteleri ile ilgili yazışmaları yapmak, Meslek Komiteleri Karar Defter ve Tutanaklarını tanzim etmek.

3-      Kurumlar arası yazışmalar yapmak. 

4-      Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.

5-      Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 

Görevli Personeller


Adı-Soyadı  Ünvanı  Mail Adres  Dahili
Mehmet GÜNDOĞDU Meslek Komiteleri  mgundogdu@antakyatso.org.tr 152
İbrahim ALTUNTAŞ 
Meslek Komiteleri  ialtuntas@antakyatso.org.tr 

127