• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.9246
    • Euro Alış : 6.5427
    • Dolar Satış : 5.9483
    • Euro Satış : 6.5689

 

1- Ticaret Sicil Nizamnamesine göre ticaret sicil işlemlerini; tescil, tadil ve terkin işlemlerini yapmak ve evraklarını ilgili dosyalarında muhafaza etmek.

2- Ticaret Sicil Esas Defterine yapılan değişiklikleri işlemek.

3- İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalara ait bilgi verilmesi durumunda sicil dosyasına işlemlerini yapmak.

4- Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerince Ticaret Sicili Memurluğu’nca düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek.

• Yetki Belgesi

• Ticaret Sicil Tasdiknamesi

• Ticaret Sicil Nizamnamesi 47. 55. madde belgeleri

• Ortaklık Teyit Belgesi

• İhale Durum Belgesi

• Ticaret Sicil Gazetesi tasdikleri

• Eş Tayini Belgeleri

5- Tescil işlemlerini takip etmek ve Ticaret Sicil Memurluğu’nda yapılan tescil işlemlerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan işlemlerini yaptırtmak.

6- Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve odaya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek.

7- Resmi Kurumların, Ticaret Sicili’nden istediği bilgi taleplerini değerlendirerek, istenilen bilgilerle ilgili yazışmaları hazırlamak.

8- Ticaret Sicil Biriminde düzenlenen her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.

9- Oda tarafından onaylanan Bağ-Kur evraklarını müştereken imzalamaya yetkilidir.

10- Dış ticaret bölümünde onaylanan EUR 1 Dolaşım Sertifikası, ABC Menşe Şahadetnamesi, Form A ve ATR Dolaşım Belgelerini ve ihracat faturalarını imzaya yetkilidir.

11- Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

Görevli Personeller


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Özay BERKKAÇAN  Ticaret Sicil Müdürü oberkkacan@antakyatso.org.tr  129
Bülent BAYRAKÇI Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı bbayrakci@antakyatso.org.tr  157
Oğuzhan KANLI Ticaret Sicil Memuru 

o.kanli@antakyatso.org.tr

 125
Özge DAĞLI Ticaret Sicil Memuru o.dagli@antakyatso.org.tr   125