ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
 • DÖVİZ KURLARI
  • Dolar Alış : 7.5292
  • Euro Alış : 8.9232
  • Dolar Satış : 7.5593
  • Euro Satış : 8.9590

SORUMLULUK VE YETKİLER

1- Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre ticaret sicil işlemlerini; tescil, tadil ve terkin işlemlerini yapmak ve evraklarını ilgili dosyalarında muhafaza etmek.

2- Ticaret Sicil Esas Defterine yapılan değişiklikleri işlemek.

3- İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalara ait bilgi verilmesi durumunda sicil dosyasına işlemlerini yapmak.

4- Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerince Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek.

 • Yetki Belgesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Nizamnamesi 111. 120. madde belgeleri
 • Ortaklık Teyit Belgesi
 • İhale Durum Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi tasdikleri

5- Tescil işlemlerini takip etmek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde yapılan tescil işlemlerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan işlemlerini yaptırtmak.

6- Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve odaya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek.

7-  Resmi Kurumların, Ticaret Sicili’nden istediği bilgi taleplerini değerlendirerek, istenilen bilgilerle ilgili yazışmalarını hazırlamak.

8-  Ticaret Sicil Biriminde düzenlenen her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.

9-  Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

Görevli Personeller


Adı-Soyadı Ünvanı
Dahili
Özay BERKKAÇAN  Ticaret Sicil Müdürü
 129
Bülent BAYRAKÇI Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı
 157
Oğuzhan KANLI Ticaret Sicil Memuru 

 

 125
Özge DAĞLI Ticaret Sicil Memuru    125