• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.9246
    • Euro Alış : 6.5427
    • Dolar Satış : 5.9483
    • Euro Satış : 6.5689

1-      TIR Sözleşmesi Talimatı içerisinde; TIR Sistemi ile ilgili başvuruları kabul etmek, gerekli incelemeleri yapmak, başvuru dosyasını Genel Sekreterliğe sunmak.

2-      TIR Sistemi ile ilgili mevzuat takibini yapmak ve değişiklikleri firmalara duyurmak.

3-      TIR Karnelerinin; stoklama işlemlerinin takibini yapmak.

4-      Gün sonunda satılan karne adedi ile muhasebede makbuz kesilen TIR Karnesi adedi arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını tespit etmek için; rapor almak, raporu kontrol edip, imzalamak.

5-      TIR Karne kayıp, çalıntı ve alıkonma işlemlerini yapmak.

6-      TOBB’den gelen, firmalara duyurulması gereken yazıların Oda Web Sayfasında duyurulmasını sağlamak. Ayrıca yazıları çoğaltıp, firmalara elden vererek duyurmak.

7-      Firmaların C2 Yetki Belgelerini kontrol edip, geçerlilik süresi bitenlerin yeni belgelerini firmalardan isteyip, dosyalarına eklemek.

8-      Onay Belgeleri satışını yapmak.

9-      TIR Karne taleplerini yapmak.

10-   TOBB ve Tır Karneleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. Bu yazışmaları TIR Programı üzerinde kayda almak.

11-   TIR Servisindeki  evrak kaydını tutmak.

12-   TIR Karne İşlemleri Bölümünde yapılan işlemlerin takibini yapmak.

13-   KDV iadesi için firmalar tarafından iade edilen karneleri tasdik edip arşivlemek.

14-   Gümrük Baş Müdürlükleri tarafından gönderilen; Onay Belgelerini firma dosyalarına yerleştirmek, geçerlilik süreleri biten Onay Belgelerini dosyadan çıkartmak.

15-   Fiziki kontrolden geçen TIR Karnelerinin bilgisayar ortamında boşaltma verilerini kontrol (check) etmek.

16-   TIR Karne kayıp, çalıntı ve alıkonma işlemlerini yapmak.

17-   Check işlemi yapılan Tır Karnelerini paketleyerek TOBB’a göndermek.

18-   Rusya’ya yapılan taşımalarla ilgili olarak TOBB ile yazışma yapmak.

19-   Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

20-   Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

Görevli Personel


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Işık TINAŞ  TIR Karne İşlemleri ve K Belgeleri Müdürü itinas@antakyatso.org.tr  130
Nükhet KARABACAK TIR Karne İşlemleri Şefi nkarabacak@antakyatso.org.tr  122
Melda ASLANYÜREK TIR Karne İşlemleri Memuru  meldaordek@antakyatso.org.tr 153

 
 

K Belgeleri

 

1-      K Belge başvurularını inceleyerek, gerekli verilerin U-NET Bilgisayar programına aktarmak ve aynı programdan K belge, taşıt belgesi ve taşıt kartının basımını gerçekleştirmek.

2-      Gerekli durumlarda K Belgeleri ile ilgili olarak; Bakanlık, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak.

3-      Sayısal Takograf işlemlerini yapmak; 

• Sayısal Takograf  Kartı için Odaya gelen başvuruları inceleyerek kabul etmek,

•Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezinin (STAUM) Sayısal Takograf Otomasyon Programına başvuru ile ilgili veri girişini yaparak, otomasyon programı ile elektronik ortamda onay için STAUM’a göndermek,

•Kargo yoluyla gelen Sayısal Takograf Kartlarını (Sürücü Kartı / Şirket Kartı / Servis Kartı) başvuru sahiplerine tutanak ile teslim etmek.

•Teslim edilen Sayısal Takograf Kartlarını (Sürücü Kartı / Şirket Kartı / Servis Kartı) arşivlenmek üzere Kargo yoluyla STAUM’a göndermek.

4-      K Belgeleri Bölümünde yapılan işlemlerin takibini yapmak.

5-      Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

Görevli Personeller

Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Mehmet Ali KİLİSLİ  K Belgeleri Şefi makilisli@antakyatso.org.tr   119
Berna GÜL K Belgeleri Memuru bernagul@antakyatso.org.tr  158
Münire ÇEMTAŞ K Belgeleri Memuru  mcemtas@antakyatso.org.tr  160