atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Fuar Usul ve Esasları

YURTİÇİ FUARLARA YÖNELİK KATILIM ORGANİZASYONU ESASLARI

Bu düzenlemenin amacı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla şehir dışında düzenlenen yurtiçi fuar ziyaretlerine ilişkin usulün tespit edilmesidir.

 MADDE 1

 • Bu düzenlemeden yalnızca fuarın içerdiği sektörlerde faaliyet gösteren üyeler yararlanabilir. Bu düzenlemeden şahıs olarak Odaya kayıtlı üyelerimiz için kendileri, Oda’ya kayıtlı tüzel kişiler için firma ortakları/tescilli yetkililerinden bir kişi faydalanabilecektir.
 • Oda aidat borcu olan üyeler bu düzenlemeden yararlanamazlar.
 • Odamızın destekleri ile her meslek komitesi yılda bir kez fuar katılım hakkına sahiptir.

 

MADDE 2

Gerekli organizasyonun yapılabilmesi için Meslek Komitesi tarafından, ziyaret düzenlenmesi planlanan fuara ilişkin açılış gününden en geç 15 gün öncesine kadar karar alınarak Yönetim Kurulu’na başvuru yapılması gerekmektedir.

 

MADDE 3

Organizasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile düzenlenebilir. Yeterli talep olmadığı takdirde veya gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulu sebep bildirmeksizin organizasyonu iptal edebilir.

 

MADDE 4 

 • Katılım sağlanacak fuara ilişkin Yönetim Kurulu onayı sonrasında ilgili Meslek Komitesi Başkanı’nın bilgisi dâhilinde meslek grubu üyelerine duyuru yapılır ve katılım talepleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meslek Komiteleri Birimi tarafından alınır.
 • Duyuruya istinaden yapılacak başvurulara, tespit edilmiş olan bütçe sınırları dâhilinde destek verilir.
 • Destek verilmeye başlanan yılı takip eden yıllarda organizasyonlara yapılan başvurularda daha önce destekten yararlanmamış üyeye öncelik verilir.

 

MADDE 5

YURT İÇİ FUARLARA ZİYARETÇİ OLARAK KATILIM SAĞLAYAN FİRMA DESTEKLERİ

 • Ziyaretçi olarak yurtiçi fuar organizasyonlarında, tüm sektörlerde toplu katılım şartı aranmakta olup, (Bireysel Katılım kapsam dışı) bir Meslek Komitesinden aynı fuara en az 5 en fazla 10 firma ve her firmadan 1 kişi ziyaretçi olarak destek alabilir.
 • Yurtiçi Fuar destekleri “Gidiş-Dönüş Uçak Bileti ya da 1 gece Otel konaklama masraflarından herhangi birinin odamız tarafından karşılanması” olarak belirlenmiştir.

      2023 yılı rayiç bedelleri

 • Uçak Bileti: 2.500,00 TL
 • Otel Konaklama kişi başı: 2.500,00 TL destek belirlenmiştir.
 • Diğer tüm masraflar katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Uçak bileti ve Otel rezervasyonlarında tek yetkili Antakya Ticaret ve Sanayi Odası İdari İşler Müdürlüğü’dür.
 • Ödemeler ile ilgili tek yetkili Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Mali İşler Müdürlüğü olacaktır.

 

MADDE 6

YURT İÇİ FUARLARINA STANDLI KATILIMCI FİRMA DESTEKLERİ

 • Standlı olarak yurtiçi fuar organizasyonlarında, herhangi bir sektörde toplu katılım şartı aranarak (Bireysel Katılım kapsam dışı) 1 Meslek Komitesinden aynı fuara en az 5 en fazla 20 firma standlı (stand masrafları firma tarafından karşılanacaktır.) katılımcı desteği alabilir.
 • Standlı olarak katılım sağlayan üyelerimize fuar destekleri “Fuar Süresi Boyunca Her Firmaya 1 Adet Single Odanın (Oda Kahvaltı) odamız tarafından karşılanması” olarak belirlenmiştir.

            2023 yılı rayiç bedelleri

 • Otel Konaklama Kişi Başı: Günlük en fazla 2.500 TL olarak belirlenmiştir.
 • Katılımcı firmalar konaklama yapacakları otellerden giriş tarihinden 1 gün önce proforma fatura hazırlatarak Odamız Mali İşler Müdürlüğü bölümüne ibraz etmeleri halinde ön ödeme yapılabilecektir.
 • Fatura kesim tarihinin “FUAR TARİHLERİ” arasında olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 MADDE 7

İHRACATA İLK ADIM PROJESİ 

 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB)
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 • Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD)
 • Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)

Yukarıda ismi bulunan kuruluşlar tarafından Yurtdışında düzenlenen Uluslararası fuarlara Standlı katılım sağlayan İhracatçı üyelerimize bu fuar desteğinden “ Odamıza İlk Defa Başvuru Yapma Şartı” aranarak ve “Her Firma İçin Bir Kereye Mahsus” 10.000 + KDV Türk Lirası Odamız tarafından destek verilecektir.

 • Destek talep eden firmanın yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvuru yapması gerekmektedir.
 • Talep, Komite Kararı aranmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile verilmektedir.

 İHRACATA İLK ADIM PROJESİ DESTEK ÖDEMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Katılımcı Firmalar, Yukarıda isimleri belirtilmiş kurumlardan, Yurtdışında katılacakları Fuarda Standlı katılım yaptıklarına dair resmi belge alarak, Odamıza bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
 • 10.000 TL + Kdv tutarını geçmeyecek şekilde Odamız Mali İşler Müdürlüğü’ne ibraz edilecek faturalar için ödeme yapılacaktır.

 

MADDE 8

Odamız Akreditasyon sistemi gereğince; katılımcı firmaların Fuarla ilgili görüşleri, Odamızın bir sonraki yılda yapacağı çalışmalara ışık tutacağından ve kaynakların doğru kullanımı açısından hazırlanan “FUAR KATILIM VE DEĞERLENDİME FORMU” nu doldurarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

MADDE 9

29.12.2022 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen iş bu esaslar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer ve yine Yönetim Kurulu Kararı değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.