atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

 1. Üyeler, medya kuruluşları ve halkla diyalog halinde olarak Oda faaliyetleri hakkında günün koşullarına göre bilgi sunmak.
 2. Oda ile ilgili basında çıkan haberleri günlük olarak takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak.
 3. Odanın basına duyuracağı tüm konularla ilgili Basın Bülteni metninin hazırlamak, basına iletmek ve Oda web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
 4. Yerel-genel ekonomik ve sosyal gelişmeler yönünde basın bülteni hazırlamak.
 5. Odamızca kurumlara yapılan ziyaretlere ve tüm organizasyonlara iştirak etmek ve belgelemek.
 6. Fuarların Takibi ve Organizasyonu.
 7. Oda Toplantı ve Etkinliklerinin Organizasyonunda Özel Kalem ve Proje Birimleri ile koordineli olarak çalışmak.
 8. Oda ile ilgili imaj çalışmalarını yapmak.
 9. Dışardan gelen konukları karşılamak ve ağırlamak.
 10. Birimler ile sürekli iletişim halinde olmak ve birimler arası bilgi akışını sağlamak.
 11. Oda duyuru kanallarının etkinliğini arttırmak.
 12. Kurumlar arası yazışmalar yapmak.
 13. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.
 14. ISO 9001:2015 KYS Ekibinde görev yapmak.
 15. Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Meslek Komiteleri

 1. Meslek Komiteleri Bölümünün iş ve işlemlerini yapmak.
 2. Meslek Komitesi Toplantıları organize etmek
 3. Meslek Komiteleri ile ilgili yazışmaları yapmak, Meslek Komiteleri Karar Defter ve Tutanaklarını tanzim etmek.
İBRAHİM ALTUNTAŞ
İBRAHİM ALTUNTAŞ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK KOMİTELERİ MEMURU
+90 (326) 216-5800 (133)
+90 (326) 216-2405