atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Lojistik Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

Tır İşlemleri Birimi

 1. TIR Sözleşmesi Talimatı içerisinde; TIR Sistemi ile ilgili başvuruları kabul etmek, gerekli incelemeleri yapmak, başvuru dosyasını Genel Sekreterliğe sunmak.
 2. TIR Sistemi ile ilgili mevzuat takibini yapmak ve değişiklikleri firmalara duyurmak.
 3. TIR Karnelerinin; stoklama işlemlerinin takibini yapmak.
 4. TIR Karne kayıp, çalıntı ve alıkonma işlemlerini yapmak.
 5. TOBB’den gelen, firmalara duyurulması gereken yazıların Oda Web Sayfasında duyurulmasını sağlamak. Ayrıca yazıları çoğaltıp, firmalara elden vererek duyurmak.
 6. TIR Karne taleplerini yapmak.
 7. TOBB ve Tır Karneleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. Bu yazışmaları TIR Programı üzerinde kayda almak.
 8. TIR Servisindeki  evrak kaydını tutmak.
 9. TIR Karne İşlemleri Bölümünde yapılan işlemlerin takibini yapmak.
 10. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

K Belge İşlemleri Birimi

 1. K Belge başvurularını inceleyerek, gerekli verilerin U-NET Bilgisayar programına aktarmak ve aynı programdan K belge, taşıt belgesi ve taşıt kartının  basımını gerçekleştirmek.
 2. Gerekli durumlarda K Belgeleri ile ilgili olarak; Bakanlık, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak.
 3. Sayısal Takograf işlemlerini yapmak; 
  • Sayısal Takograf  Kartı için Odaya gelen başvuruları inceleyerek kabul etmek,
  • Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezinin (STAUM) Sayısal Takograf Otomasyon Programına başvuru ile ilgili veri girişini yaparak, otomasyon programı ile elektronik ortamda onay için STAUM’a göndermek,
  • Kargo yoluyla gelen Sayısal Takograf Kartlarını (Sürücü Kartı / Şirket Kartı / Servis Kartı) başvuru sahiplerine tutanak ile teslim etmek.
  • Teslim edilen Sayısal Takograf Kartlarını (Sürücü Kartı / Şirket Kartı / Servis Kartı) arşivlenmek üzere Kargo yoluyla STAUM’a göndermek.
 4. K Belgeleri Bölümünde yapılan işlemlerin takibini yapmak.
 5. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.
 6. Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
BERNA GÜL
BERNA GÜL
LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ MEMURU
+90 (326) 216-5800 (122)
+90 (326) 216-2405
MÜNİRE ÇEMTAŞ
MÜNİRE ÇEMTAŞ
LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ MEMURU
+90 (326) 216-5800 (123)
+90 (326) 216-2405