atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

ATA Karne

ATA Karnesi Nedir?
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ne Amaçla Kullanılır?
Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

ATA karneleri sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyalar için düzenlenebilmektedir.

ATA Karnesi Nasıl Alınır?
Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak; 
 -Nakit 
 -Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun  konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.) 
kabul edilir.

Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.

Kuyumculuk Sektörüne ilişkin GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz teminat oranları, eşyanın geçici ithal edileceği ülkeye göre yeniden düzenlenmiştir. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde ise, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınacaktır. (Döviz dışında verilecek teminat oranı % 50 dir.)

Söz konusu değişiklikle birlikte sadece 71.13, 71.08 ve 71.06 GTİP kodlu eşyaları geçici ithal etmek amacıyla ATA Karnesi alacak karne hamillerine imzalatılmak üzere taahhütname düzenlenmiştir.

***

 

1 Şubat 2021 tarihi itibariyle ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi aracılığıyla yapılacak ve fiziksel ATA karnesi satışı yapılmayacaktır.

 

Yapılacak online başvurularda ATA karne ücreti TOBB tarafından 340,00.- TL olarak belirlenmiştir.

 

Buna ilaveten, yeni sistemde karne başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin karne basımında kullanmak üzere, programda belirtilen renk kodlarında renkli kâğıtları edinmeleri ve siyah beyaz yazıcıya sahip olmaları gerekmektedir.

 

Karneler A4 formatında ve kapaksız olarak düzenlenecektir; ancak karne basma sorumluluğu karne hamilindedir. Aşağıda belirtmiş olan renk kodları, karne hamili başvurusunu tamamladığında, karne hamilinin ekranında çıkmaktadır.

  • Kağıtlar 80 gr olacaktır.
  • Karne bilgileri ve genel listenin yer aldığı ilk YEŞİL KAĞIT için Pantone 353 U (%50 Tram) renk kodu olacaktır. - RGB 79 214 145 / HEX/HTML 4FD691 / CMYK 52 0 58 0
  • İthalat sayfaları olan SARI KAĞITLAR için PANTONE  2001 C renk kodu olacaktır.
  • Transit sayfaları olan MAVİ KAĞITLAR için 324 U (%70 Tram) renk kodu olacaktır.