atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

İhracat İşlemleri

İhracat işlemleri sırasında kullanılan dolaşım belgelerini Odamızdan temin edebilirsiniz.

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda ve manuel olarak düzenlenebileceği, 28 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ise söz konusu dolaşım belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenleneceği hususu üyelerimize önemle duyurulur.

 

Sisteme kayıt için İhracatçı firmalar / Gümrük Müşavirleri aşağıdaki bilgileri medos@tobb.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir; 

 • Firma adı
 • Firmanın vergi numarası
 • Firma yetkilisinin adı
 • Firma yetkilisinin T.C. ‘si
 • Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)
 • Sabit IP adresi

 

Onay Şekilleri 
 • ATR Dolaşım Belgesi ( MEDOS ONAYI )
 • EUR 1 Dolaşım Belgesi ( MEDOS ONAYI )
 • Menşe Şahadetnamesi ( MEDOS )
 • Form A Özel Menşe Şahadetnamesi ( MEDOS )
 • İhracat Faturası ( ODA ONAYI )
 • Diğer ihracat evrakları

Dolaşım Belgeleri;

Belge Satış Bedeli 2,50, TL

Belge Onay Bedeli 3.50 TL

İhracat Faturası ve Diğer Belgelerin Onay Bedeli 35.00 TL ‘dir.

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında kullanılan bir belgedir. Belge kapsamı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu serbest dolaşımda olduğunu gösterir. O eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlar.

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ TANZİM EDİLECEK ÜLKELER 

Almanya – Avusturya – Belçika

Bulgaristan - Çek Cumhuriyeti – Danimarka

Estonya – Finlandiya – Fransa

Hırvatistan – Hollanda – İngiltere

İrlanda – İspanya – İsveç

İtalya – Kıbrıs – Letonya

Litvanya – Lüksemburg – Macaristan

Malta – Polonya – Portekiz

Romanya – Slovakya – Slovenya - Yunanistan.

 A.TR Dolaşım belgesini adres kısmı hariç İngilizce doldurulması gerekmektedir.

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır.

EFTA ülkeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye (Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındığından menşe şahadetnamesi düzenlenecektir), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Moritus.

* Avrupa Topluluğu ülkelerine, Tarım Ürünleri ihraç edilmesi halinde EUR.1 tanzim edilir.

EUR.1 de; adres kısmı hariç, İngilizce olarak doldurulur.

EUR.1 belgesinin son suretinin arka kısmında, sağ alt köşesinde ayrılmış kısma firma kaşesinin ve şirket yetkilisinin imzasının tatbik edilmesi gerekir

Avrupa Topluluğu ülkelerine; GTİP numaralarının karşısında(T) harfi olan ürünleri için EUR.1 (+TAR)olanlar için ise A.TR düzenlenir. Buradaki (T) harfi işlenmemiş Tarım Ürününü(+TAR) harfleri ise işlenmiş tarım ürününü ve Sanayi Ürününü ifade etmektedir.  

 

FORM A:

Söz konusu GPS sistemi çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir. “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

 

ÖRNEK(Y%25) 

 

 1. c) Japonya için "W" harfi ile birlikte GTİP numarasının ilk dört rakamının yazılması, ayrıca ihraç edilen üründe Türk menşeli olmayan girdiğinin yüzde payının birlikte verilmesi gerekir.

 

ÖRNEK(57.07"W"%12)

 

FORM A; Kural olarak İngilizce ve Fransızca doldurulur. Rusya'ya yapılan ihracatta belgenin hatasız doldurulmasına özen gösterilmeli; ayrıca belgenin Rusça olarak düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

 

FORM A DÜZENLENECEK ÜLKELER: 

ABD,

KANADA

YENİ ZELANDA

JAPONYA

UKRAYNA

KAZAKİSTAN

BEYAZ RUSYA

RUSYA

  

 MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENECEK ÜLKELER

Ülkemizde tercihsiz ticarette kullanılan malın menşeini belirlemek üzere ithalatçı ülkenin istemi üzerine Menşe Şahadetnamesi (ABC FORMU) düzenlenir.A.TR belgesi, EUR.1, FORM A tanzim edilmeyen üçüncü ülkelere yapılan ihracat işlemi gerçekleştirilirken, bir malın menşeini belirlemek amacıyla Menşe Şahadetnamesi tanzim edilir.

  

 İHRACATÇILARIMIZN BELGELERİ TANZİM EDERKEN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 
 EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI: 

 1- Sertifikalar silinmeyen ve birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen firma tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülkenin gümrük iadesi tarafından onaylanmalıdır.

 

2- Sertifikaya kayıt edilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Burada kullanılmayan yerlere sonradan bir eklenmeyi imkansız kılmak yapılması gereken bir kuraldır.

 

 A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI: 

 1- Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalıdır. Düzeltmeler yanlışların üzerine çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bu düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından imzalanması ve gümrük idaresince tasdik edilmesi gerekir.

 

EVRAK TASDİK ETTİRİRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

* Yukarıda bahis konusu olan evrakların doldurularak, tasdik için odaya ibraz edilirken tasdik ettirilmesi dahi muhakkak surette bir fatura fotokopisi de beraberinde getirilmesi zorunludur. 

* Odamıza kayıtlı bulunmayan firmaların, tasdik işlemi için Odamıza müracaat etmeleri halinde, kayıtlı bulundukları Odadan faaliyetleri sürdüklerine dair belge getirmeleri mecburidir. Bu faaliyet belgesinin aylık olarak firma tarafından yenilerek odamıza ibrazı gerekmektedir. 

* A.TR, EUR.1 ve FORM A evraklarının tanzim edilmesi gereken ülkelere aynı zamanda Menşe Şahadetnamesi tanzim edilmeyecektir. Bu hususta ihracatçı firmalarımızın zor durumda kalmamaları için akreditif şartına Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi şeklinde bir madde konulmamasına azami dikkat göstermeleri gerekir. 

* İngilizce olarak düzenlenen ikinci fatura tasdikleri Odamızca yapılmamakta olup, ancak maliye bandrollü gerçek faturanın odamıza ibrazı ve ikinci faturayla aynı olması halinde tasdik yapılabilecektir.

 

YUKARIDA SÖZ KONUSU OLAN BELGELERİN İTİNALI BİÇİMDE DOLDURULARAK BÜTÜN SURETİNDE İHRACATÇI FİRMALARIN KAŞESİNİN VE YETKİLİ İMZASININ BULUNMASI ZORUNLUDUR.

ATA KARNESİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ:

https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php