atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sigorta Acentelik İşlemleri

Sigorta Acenteleri Levha Kayıt İşlemleri

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB'un bünyesinde kurulan Sigortacılık Müdürlüğü'nün www.sigorta.org.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

Sigorta Acentelerinin Odamıza Ön Başvuru aşamasında yapması gereken işlemler;
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden tescil edildikten sonra Oda kaydı yaptırılır. 
  • Başvuru sahibi https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php linkinden ön başvuru işlemini yapar ve sistemde onaylanan levha kayıt numarasını alır. 
  • Sigorta acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru doğrultusunda istenilen evrakların kontrolü tarafımızdan yapılarak teslim alınır.
  • Fiziki şartların uygun olup olmadığının tespit edilmesi için acente adresine gidilerek gerekli kontroller yapılır ve tutanak tutulur.
  • Fiziki şartların uygun bulunmasından sonra, odamız yetkilileri TOBB-AEKS sistemi üzerinden giriş yaparak onaya gönderir. Aynı şekilde; Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü takdirde onaylar. 
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan acenteler durumlarını www.sigorta.org.tr adresinden takip edebilirler.
  • Levha kayıt ücretini ilgili bankalara ödedikten sonra; Dekontu Tobb Sigortacılık Müdürlüğü’ne gönderen acentelerin levha kaydı tamamlanır. 
  • 6 ay içinde levha kayıt ücretini yatırmayan ve bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yapmayan firmaların levha kaydı askıya alınır.
  • 1 Ocak 2021 gününden itibaren 31 Aralık 2021 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 24.750,00-TL (yirmi dört bin yedi yüz elli Türk Lirası), 2021 yılı Levha aidatı ise 100,00-TL (yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.