atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Kalite Belgelerimiz

 

ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütülen ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen Oda Geliştirme Programının amacı; Odalar ve Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, hizmet türlerinin arttırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması ve bu sayede Türk Oda/Borsa Sisteminin Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 26 Temmuz 2006 tarihinde Oda Akreditasyonu için TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği’ne başvuruda bulunmuştur. Başvurunun ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Loydu Vakfı’nın işbirliği ile Odamızda yapılan hizmetlerin denetimi sonrasında, 4 Mayıs 2007 tarihinde, Odamız Akredite edilmiş ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye genelinde akredite edilen ilk 53 Oda-Borsa içerisinde yer almıştır. 5 Kasım 2007 tarihinde de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen sertifika töreniyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından Akreditasyon Sertifikası, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet ÇİNÇİN’e verilmiştir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kalitesini, Avrupa’daki Ticaret ve Sanayi Odalarınınki ile eşdeğer düzeyde tutmak amacıyla çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

 

 

 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standartı; bir ürünün üretiminden ya da hizmetin sunumundan başlayarak, hizmetin müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşteri beklenti ve gereksinimlerinin karşılanmasının kalite güvencesi altına alındığı bir standarttır. Bir şirket ya da kurumun, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurması ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanması o şirket ya da kurumun hizmet kalitesinin güvence altında olduğunun garantisidir.

Bu bilinçle, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ilk olarak 30 Aralık 2005 tarihinde, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Tescil Sertifikasını almıştır. Odamız, müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmetlerini düzenli bir şekilde sağladığını ve bu konularda yeterliliğini belgelemektedir. Kalite yönetim sistemimiz, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla geliştirilmekte olup, Odamızın görev anlayışı ve çalışma ilkeleri, Kalite Politikamız çerçevesinde belirlenmiştir.