+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Aydınlatmanın Amacı

www.antakyatso.org.tr (“Website”)  alan adlı internet sitesinde yer alan Website iletişim formu vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi

Veri Sorumlusunun Kimliği

Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde yerleşik Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Veri İşleme İlkelerimiz

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

·         Doğru ve gerektiğinde güncel olma

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

·         İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

·         İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Kimlik Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Ad- Soyad

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

İlgili Kişi’yle iletişime geçilmesi durumunda kişiye özel hitapta kullanılabilmesi amacıyla

İlgili Kişi ile kendisinin talebi üzerine iletişime geçmek kapsamında Ad-Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

 

  1. İletişim Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

E-Posta Adresi

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

Sunulan hizmetlere ilişkin toplanan şikayet, öneri, soru ve taleplere yönelik çözüm ve yanıtların İlgili Kişi’ye iletilebilmesi amacıyla

İlgili Kişi ile kendi talebi üzerine ve iletişim tercihi doğrultusunda iletişime geçmek kapsamında E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

 

 

 

 

 

  1. Müşteri İşlem Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Konu Bölümünde Yazılabilecek Kişisel Veriler

İletişim Formunu Dolduran Website Ziyaretçisi

İlgili Kişi’nin ilettiği şikayet, öneri, soru veya talebin çözülmesi veya yanıtlanmasın amacıyla

İlgili Kişi’nin ilettiği konuya ilişkin olarak kendisiyle iletişime geçmek kapsamında ilgili veri türünü işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Website’de yer alan iletişim formundaki ilgili bölümün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirkete veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla aktarılmaktadır.

 

Yukarıda sizinle paylaşmış olduğumuz bilgilere ilişkin olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin 30 gün içerisinde ve ek bir işlem gerektirmediği halde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bilmenizi isteriz.

Talebi İletebileceğiniz Kanallar

antakyatso@tobb.org.tr

 

antakyaticaretodasi@hs01.kep.tr

Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay

Kişisel Verilerinize İlişkin Bize İletebileceğiniz Talepler (Haklarınız)

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

·         İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme

·         Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme

·         Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·         Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

·         Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme

·         Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme

·         Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme

·         Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme