atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Web Sitesi Aydınlatma Metni

 

Aydınlatmanın Amacı

www.antakyatso.org.tr (“Website”) alan adlı internet sitesi vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi

Veri Sorumlusunun Kimliği

Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde yerleşik Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Veri İşleme İlkelerimiz

●         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

●         Doğru ve gerektiğinde güncel olma

●         Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

●         İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

●         İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

  1. İşlem Güvenliği Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

IP Adresi

Ziyaretçi

Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin zorunlu olması

Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla, otomatik

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”) ’nun talep etmesi halinde BTİK ile; veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır.

 

  1. Diğer Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Çerezler

Ziyaretçi

Websitesi’nde geçirilen süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek Website’nin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmek, Website gezinme deneyimini artırmak için

Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez kullanmamızın zorunlu olması

Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla, otomatik

Bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google Analytics ile veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır.

 

 

Yukarıda sizinle paylaşmış olduğumuz bilgilere ilişkin olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin 30 gün içerisinde ve ek bir işlem gerektirmediği halde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bilmenizi isteriz.

Talebi İletebileceğiniz Kanallar

antakyatso@tobb.org.tr

antakyaticaretodasi@hs01.kep.tr

Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi No:4 Antakya/Hatay

Kişisel Verilerinize İlişkin Bize İletebileceğiniz Talepler (Haklarınız)

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

·         İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme

·         Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme

·         Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·         Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

·         Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme

·         Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme

·         Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme

·         Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme