atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Kurumsal Haberleşme ve İletişim Politikamız

Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin ve dayanışmayı sağlayacak şekilde bir haberleşme ve iletişim ağı kurmaktır.