+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Adres Değişikliği

 
 

1.    Hatay Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe 1 adet

2.    Adres Değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı 1 adet (Tapu ile Ulusal Adres Veritabanı Sistemindeki Adres Kodu tespit edlerek Mersis Sistemine giriş yapılacak ve Mersisdeki adresin birebir aynısı kararda olacaktır.)

3.    Kararların Altında Yönetim Kurulunun T.C. Numaraları Mutlaka Yazılı Olacaktır. 

Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise: şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır

    NOT  1Belediye yazısında  firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında en son tescil ettirilen adres bilgisi ile aynı olmalı)

              2- Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli