atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Şube Açılısı

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden başvuru

2.    Dilekçe  (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)

3.    Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (1 adet Asıl )

4.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

5.    Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi 

6.    Oda Kayıt Beyannamesi (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)

7.    Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı