atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Tek Pay Sahipliğinden Çıkış

 
 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index  adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.     Tek Pay Sahipliğinden Çıkışa İlişkin  Yönetim Kurul Kararı (Noter Onaylı 1 Suret)