atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sicil Tasdiknamesi

Sicil Tasdiknamesi

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

1. Dilekçe ile talep edilir.

  • Harca tabidir.
  • Müracaat Yeri Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü. (Belge işlemleri)

İndirilebilir Dökümanlar