+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin talebi üzerine GaziantepTicaret Sicili Müdürlüğü’nce düzenlenen belgedir.

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusu için verilecek matbu form (En az 2 Adet Düzenlenmesi Gerekmektedir)

 

  • Dilekçe
  • Harca tabidir.
  • Müracaat Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

 

Not: Matbu Formun 1 adedinin Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde kalması sebebiyle en az  2 adet getirilmesi gerekmektedir.

İndirilebilir Dökümanlar