atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Yetki Belgesi

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesine Göre Düzenlenen  Tapu Yetki Belgesi

 ÖNEMLİ NOT:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının merkez birimler ve bölge müdürlüklerine göndermiş olduğu 2010/6 sayılı Genelge Değişikliği – Mersis Uygulaması konulu 21.12.2018 tarih 70156023-105-E.4162783 sayılı  yazısında;  tüzel kişilerin tapu işlemlerinde yetki belgelerinin Mersis sisteminden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulamasının tüm tapu müdürlüklerinde hayata geçirildiği bildirilmiştir.


Öte yandan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ticaret sicili müdürlüklerine göndermiş olduğu 27.12.2019 tarih E- 00050794103 sayılı genelgede bundan böyle müdürlüklerce tapu yetki belgesinin düzenlenmemesi ve şirket yetkililerinin bu yöndeki taleplerinin karşılanmaması talimatı verilmiştir.


Bu bağlamda, 02.01.2020 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, şirket yetkililerinin tapu müdürlüklerine müracaatlarından önce; Mersis üzerinden yetki durumlarını kontrol etmelerini güncellenmesi veya düzeltilmesi gereken bir husus var ise mersis@antakyatso.org.tr adresine e-mail atarak sicil kayıtlarını güncelletmeleri önemle hatırlatılır

 

 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca;

Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne İbraz Edilmek Üzere Düzenlenen  Tapu Yetki Belgesi

- Dilekçe Örneği Ektedir

 

NOT: DİLEKÇE İMZA YETKİLİSİ YÖNETİM ORGANI TARAFINDAN İMZALANMALI. MÜŞTEREK YETKİ OLMASI HALİNDE MÜŞTEREK İMZALI. DİLEKÇE VEKÂLETEN İMZALANIYORSA, VEKÂLETNAME ASLI İLE BİR FOTOKOPİSİ EKLENMELİDİR

İndirilebilir Dökümanlar