atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Değişiklik

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ ( Adres, Faaliyet Konusu, Ünvan, Sermaye vb.)

      https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden başvuru

 1. Dilekçe

 2. Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenen unvan altında  imza unvan beyannamesi

 3. Değişiklik; sermaye tahsis edilmiş veya tahsis edilmiş sermayenin artırımına ilişkin ise bu durumun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu.

          Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise: şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır 

    NOT:

1- Belediye yazısında  firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında en son tescil ettirilen adres bilgisi ile aynı olmalı) 

2-   Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli