+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Halefiyet

1.    Dilekçe  

2.    Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenen unvan altında imza beyannamesi

3.    Oda kayıt beyannamesi  

4.    Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.    Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.    Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi