+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Kuruluş işlemleri

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ

https://mersis.gtb.gov.tr/TSM/AnaSayfa/Index adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

1 ) Taahhütname 

2 )  Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde yapılmaktadır (1 Adet)

3 ) Vergi levhası fotokopisi (2 Adet)

4 ) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

5 ) Kimlik Formu – (1 Adet Fotoğraf) 

6 ) Vergi Mükellefiyet Yazısı

Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

  • Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
  • Yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası
  • Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
  • Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
     

NOTLAR

1-Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. 

2-ŞAHIS İŞLETMELERİNİN FAALİYET KONUSU HAKKINDA

Şahıs işletmeleri tek bir faaliyet konusu ile kuruluş yapabilirler. Faaliyet konusuna başka bir konu eklenmek istenmesi halinde, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 44.maddesinin 3.fıkrası gereği yeni bir işletme
açılmalıdır.