+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Merkez Nakli

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1-  Dilekçe

2-  İmza ünvan beyannamesi

------ Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

------ Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi 

3-  Oda Kayıt Beyannamesi

4-  Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf