atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sigorta Acenteliği

SİGORTA ACENTELİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1. Dilekçe 

2. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı; 1asıl - 2 fotokopi) 

  

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Dilekçe 

2. Acentelik Fesihnamesi (Noter onaylı; 1asıl - 2 fotokopi)

İndirilebilir Dökümanlar