+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Şube Açılışı

 http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

1 ) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)

2 ) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında  İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde yapılmaktadır (1 Adet)

3 ) Merkezin Vergi levhası fotokopisi

4 ) Taahhütname (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)

5 )  Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)