+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Kuruluş İşlemleri

KURULUŞ

  1. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
  2. Dilekçe 
  3. Kuruluş bildirim formu  - 3 nüsha
  4. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
  5. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri
  6. Oda kayıt beyannamesi