atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Merkez Nakli

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

4.    Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil metnini içeren ortaklar kurulu kararı (1 adet)

5.    Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

6.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

7.    Oda kayıt beyannamesi