+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Tasfiye Giriş

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

  1. Dilekçe 
  2. Tasfiye memurlarının, "tasfiye halinde" ibaresi eklenmiş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri
  3. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 1 adet)
  4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı.
  5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge