+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Tasfiye Sonu

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3.    Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

4.      Ortaklar kurulunca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış tasfiye bilançosu

5.  Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

6. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.