+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Genel Kurul

 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 

GENEL KURUL

1.    Dilekçe 

2.    Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 nüsha-noter onaylı)

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

6.    Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

7.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 adet)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş  Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı İmza Beyannamesi

NOT: Kooperatiflerin almış oldukları görev bölümü yetki kararlarının tasdiki ve Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş İmza Beyannamesi  Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır.)

İndirilebilir Dökümanlar