atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Merkez Nakli

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

           1.     Dilekçe 

           2.     Genel Kurul toplantı tutanağı(1 nüsha-noter onaylı)

           3.     Bakanlık izin yazısı aslı

           4.     Gündem

           5.    Tadil metni (bakanlık onaylı-1 nüsha)

           6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

           7.    Hazirun cetveli

           8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

           9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

         10.    Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi

         11.     Oda kayıt beyannamesi