atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sözleşme Değişikliği

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index

1.     Dilekçe 

2.    Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha-noter onaylı)

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.    Tadil mukavelesi (1 nüsha)

7.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

İndirilebilir Dökümanlar