atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Şube Açılışı

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1-) Dilekçe  (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.

  • Bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.

3-) Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı imza beyannameleri

4-) Oda kayıt beyannamesi  (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir )

  • Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır.

 

NOT-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları  belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”