+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Şube Kapanışı

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

3.     Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

İndirilebilir Dökümanlar