atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Tasfiye Giriş

 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 

TASFİYEYE GİRİŞ

1.    Dilekçe 

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin Genel Kurul Toplantı Evrakları;

a) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl - )

b) Hazır Bulunanlar Listesi,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

3. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı yönetim kurulu karar örneği 

4. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Gaziantep ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Değişen yönetim kurulu üyelerinin "TASFİYE HALİNDE" ibaresi yer alan Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı  ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),

ç) Tasfiye Memurlarının "TASFİYE HALİNDE" ibaresi yer alan Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),