atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Tescili

 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.

1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı yönetim kurulu karar örneği 

3. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesi,

4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

5 Ticaret unvanı altında atacakları Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl).