+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Adres Değişikliği

 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index  adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.    Genel Kurul Kararı  (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir. - Noter Onaylı 1 Suret) 

* Kararda Yazılan adresin İlgilli Belediye tarafından teyitinin alınarak, Ulusal Adres Sisteminden kontrol edilmesi ve Mersis Girişinde yazılan Adresin birebir aynısının karara yazılması gerekmektedir.

UYARI 

Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise: şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır

    NOT  1- Belediye yazısında firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında en son tescil ettirilen adres bilgisi ile aynı olmalı)

              2- Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli