+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Sigorta Acenteliği

 
 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.    Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 adet)

 

 

 

İndirilebilir Dökümanlar