+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Ticari İşletme Rehni

6570 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 17/1 hükmü gereğince 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21/7/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari işletme veya esnaf işletmeleri üzerinde tesis edilen rehin haklarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa ulaşmak için tıklayın

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİL TALEPLERİ ALINMAYACAKTIR. REHİN SİCİLİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BU NEDENLE YENİ TİCARİ İŞLETME REHİNLERİ İLE İLGİLİ TESCİL TALEPLERİ İÇİN NOTERLERE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR (AYRINTILI BİLGİ İÇİN  TİCARET BAKANLIĞININ WEB SAYFASINI TIKLAYINIZ)

01.01.2017 TARİHİNDEN ÖNCE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESCİL EDİLMİŞ OLAN TİCARİ İŞLETME REHİNLERİNİN DEĞİŞİKLİK VE SİLME İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

 

Ticari İşletme Rehninin Sicilden Terkini: 

1. Rehin alacaklısının rehin fekki ile ilgili yazısı

2. Dilekçe

İndirilebilir Dökümanlar