+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Vakıf Dernek ve İktisadi Kurumlar

KURULUŞ

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Dilekçe

2.    İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri

3.    Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.    Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.    Taahhütnamede veya başvur belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.    İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili  Organ Kararı nın noter onaylı örneği,

7.    Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.    Oda Kayıt Beyannamesi

9.    Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

 

DEĞİŞİKLİKLER

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Dilekçe

2.    Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 1 nüsha

3.    İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri

 

KAYDIN SİLİNMESİ

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan